loading...
 • Advokát

  slide-image

  "Na studium nového občanského zákoníku nemám dostatek času."

  • 501 klíčových právních institutů stručně popsaných
   z pohledu jejich změn
  • výklad teoretických východisek i praktických dopadů
   nové právní úpravy
  • snadné, rychlé a přehledné vyhledávání, rejstříky
   a slovníky pojmů


  register
 • Firemní právník

  slide-image

  Prof. Eliáš:
  "Kdo se bude chtít dovolávat svých práv, nesmí mlčet."

  • založeno na hlubokých teoretických znalostech
   i praktických zkušenostech tvůrců nových předpisů
  • podpořeno výkladem teoretických východisek
   i praktických dopadů nové právní úpravy
  • vysvětleno na propojení teorie a praxe
  register
 • Corporate manager

  slide-image

  "Je mnou řízená firma dobře připravena na změny v soukromém právu?"

  • nepostradatelný zdroj informací pro vedení interního změnového projektu
  • vymezení rozsahu změny předpisů vám umožní správně uchopit byznys příležitost, kterou tato změna přináší
  • ASPI Průvodce umožňuje efektivní pochopení změn
   v souvislostech, čímž nahradí školení zaměstnanců
  register
 • Autor

  slide-image

  "Přečíst nový občanský zákoník mi nestačí k tomu, abych identifikoval všechny změny!"

  • rychlé a pohodlné pochopení pomocí přehledné metodiky porovnávání nového se starým
  • vysvětlení vazeb mezi novým občanským zákoníkem
   a zákonem o obchodních korporacích
  • umožní ihned vyložit a komentovat změny paragrafů
   pro potřeby manažerů vaší společnosti
  register
 • Časopis Rekodifikace & praxe

  slide-image

  Nenechte se zaskočit rekodifikací!
  Zajistěte si pravidelné informace od renomovaných autorů.

  • Tištěná i elektronická verze dle výběru
  • Témata, která využijete ve vaší praxi
  • Vzory a doporučení na téma rekodifikace
  • Získejte náskok před konkurencí!


  register

iASPI je dostupné pro:

Nový občanský zákoník

 • Jak nový občanský zákoník ovlivní mojí praxi?
 • Jak rychle doplním svojí expertizu?
 • Jak připravím svou firmu na nové zákony?
 • Jaké byznys příležitosti mi změny přináší?

vice info

O průvodci NOZ a ZOK